• გამოცდილება (EXP) TBA
 • ადენა (Adena) TBA
 • დროპი და სპოილი TBA
 • ბოსები TBA
 • ეპაულეტები (KE) TBA
 • ფეიმი (Fame) TBA

 • დაპლიუსება (შანსი) TBA
 • ფარმ ზონა TBA
 • ბაფის სლოტი TBA
 • დაპლიუსება (A/W/J) TBA
 • დაპლიუსება (ოლი) TBA
 • მაკრო/სოსკა ბაგი TBA
 • ოლიმპიადა TBA